V květnu změnilo naše studio název na JAKUB CIGLER ARCHITEKTI

Pokračovat na stránky JAKUB CIGLER ARCHITEKTI

Pokračovat na stránky bývalého partnera firmy MARANI ARCHITECTS

Revitalizace Václavského náměstí

Praha, Česká republika
2013

Dopravně – urbanistické řešení vychází z požadavku na rehabilitaci Václavského náměstí, spojeného s postupným návratem tramvajové dopravy. Požadavek na sjednocení použitých materiálů, jasné vymezení jednotlivých prostorů náměstí pro různé druhy dopravy, současné rozšíření chodníků pro chodce a umístění dalších stromořadí, vede k návrhu nových stromořadí do zvýšených obrub, umístěných přímo do komunikace. 

Partneři

doc. Ing. arch. Jakub Cigler, Int'l. Assoc. AIA
Dipl. arch. Vincent Marani, AIA

Hlavní inženýr projektu

Ing. Vladimír Vacek

Architekt projektu

Mgr.A. Jan Hofman
Mg.A. Ondřej Hrozinka

Tým

Ing. arch. Petr Kučera
Ing. arch. Pavel Neuberg

Celková plocha

4,1 ha

Celková podlažní plocha

Stav

2005 soutěžní návrh 1. cena, 2012 územní rozhodnutí (I. fáze, úsek Na příkopě – Vodičkova)

Klient

Městská část Praha 1