V květnu změnilo naše studio název na JAKUB CIGLER ARCHITEKTI

Pokračovat na stránky JAKUB CIGLER ARCHITEKTI

Pokračovat na stránky bývalého partnera firmy MARANI ARCHITECTS

10 / 2002

Povodně 2002 - Člověk v tísni

CMA podpořilo humánitární akci

V roce 2002 se Českem prohnaly ničivé povodně. Člověk v tísni díky dárcům humanitární akce Povodně 2002 pomohl 3 247 vyplaveným rodinám obnovit domov. Dárci podpořili stavby či opravy 132 škol, školek, domovů pro seniory, knihoven a dalších objektů veřejného zájmu. Více než 3 000 dobrovolníků pomáhalo ve 187 městech a obcích.